Trang web Thần số Việt Nam tạo ra có sứ mệnh là gì?

Chúng tôi là những thành viên trong cộng đồng Coach về chữa lành, khai vấn, phát triển bản thân, với chung đam mê nghiên cứu và ứng dụng Thần Số Học trong cuộc sống. Ban đầu chúng tôi đến với thần số học như một công cụ giúp thấu hiểu nhanh các khách hàng của mình. Sau đó chúng tôi nhận thấy thần số học có thể ứng dụng nhiều hơn để chủ động tạo ra một cuộc sống tốt đẹp cho chính mình và những người xung quanh.

Dự án Thần số Việt Nam được chúng tôi tổng hợp và biên tập dựa trên nền tảng tri thức tham chiếu từ các tài liệu nổi tiếng về Thần Số Học ở nước ngoài như The Power in Number (Ruth. A.Drayer, 2003); The Romance in Your Name (Juno Jordan, 2003); The Complete Book of Numerology (David A.Phillips, 2005); The Numerology Guide Book (Michelle Buchanan, 2013); The Big Book Of Numerology (Shirly Blackwell Lawrence, 2019) … và rất nhiều tài liệu khác nữa.

Bên cạnh đó chúng tôi đã kiểm tra thông tin thực tế với gần 1000 mẫu số để đánh giá mức độ hiệu quả của việc ứng dụng thần số học PAHA vào sự chuyển đổi nhận thức và chuyển hóa bản thân.

Chúng tôi hy vọng rằng bản đồ Thần Số Việt Nam sẽ giúp bạn có được góc nhìn sâu sắc hơn về bản thân mình, cũng như có thêm những thông tin để tham chiếu cho việc thiết kế cuộc sống hiện tại và tương lai.

THẦN SỐ VIỆT NAM

Địa chỉ: 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM

Email: thansovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/thansovietnam