Chính sách khiếu nại & giải quyết khiếu nại

Chính sách khiếu lại & giải quyết khiếu nại được xây dựng nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Thần Số Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là trang để tiếp nhận thông tin phản hồi từ khách hàng, giúp chúng tôi nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ và cải thiện dịch vụ.

Phạm vi áp dụng

Chính sách này áp dụng cho tất cả khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi.

Quy trình giải quyết khiếu nại

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại:

 • Khách hàng có thể gửi khiếu nại qua các kênh sau:

 • Khiếu nại của khách hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin:

  • Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email của khách hàng.
  • Nội dung khiếu nại.
  • Yêu cầu của khách hàng.

Bước 2: Xử lý khiếu nại:

 • Chúng tôi sẽ tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng trong vòng 1-2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.
 • Trong quá trình xử lý, chúng tôi có thể liên hệ với khách hàng để yêu cầu cung cấp thêm thông tin nếu cần thiết.
 • Sau khi có kết quả xử lý, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản hoặc qua điện thoại.

Bước 3: Giải quyết khiếu nại:

Nếu khách hàng không đồng ý với kết quả xử lý của chúng tôi, khách hàng có thể yêu cầu giải quyết khiếu nại theo các hình thức sau:

 • Trung tâm Giáo dục và Hỗ trợ Người tiêu dùng.
 • Hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng.

Cam kết

 • Chúng tôi cam kết giải quyết khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng, công bằng và khách quan.
 • Mọi thông tin của khách hàng được bảo mật theo quy định của pháp luật.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin được cập nhật ở Trang Liên Hệ

Lưu ý

 • Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này bất cứ lúc nào.
 • Nếu bạn tiếp tục sử dụng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi sau khi Chính sách này được thay đổi, bạn đồng ý với các thay đổi đó.

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Thansovietnam.com!