Chính sách bản quyền

Chính sách bản quyền này đã mô tả cách thức bảo vệ bản quyền đối với nội dung trên trang web/ứng dụng/dịch vụ của Thần Số Việt Nam. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ Chính sách này.

Nội dung được bảo vệ bản quyền

Mọi nội dung trên website Thansovietnam.com, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, phần mềm, mã nguồn, và thiết kế giao diện, đều được bảo vệ bởi luật bản quyền Việt Nam và các công ước quốc tế liên quan.

Quyền sở hữu bản quyền

  • Chúng tôi sở hữu bản quyền đối với tất cả nội dung do chúng tôi tạo ra hoặc được cấp phép cho chúng tôi.
  • Người dùng sở hữu bản quyền đối với nội dung do họ tạo ra và tải lên website.

Giấy phép sử dụng

  • Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi để sử dụng nội dung trên Website cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
  • Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối, truyền tải, bán, hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ nội dung trên Website mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

Vi phạm bản quyền

Nếu bạn nghi ngờ có hành vi vi phạm bản quyền trên website, vui lòng liên hệ thông báo cho chúng tôi sớm nhất.

Thay đổi Chính sách

Thần Số Việt Nam có thể thay đổi Chính sách này bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào có ảnh hưởng đáng kể đến quyền lợi của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách gửi email hoặc liên hệ qua hotline/zalo.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhé!

Cảm ơn bạn đã sử dụng Dịch vụ của chúng tôi!