Ý Nghĩa Các Con Số

Thần số học số 2: Con số của người hoà giải, lắng nghe tốt

Thần số học số 2 đại diện cho những người có khả năng lắng nghe,...

Thần số học số 22: Con số có khả năng thành công mạnh mẽ

Thần số học số 22 là một số master mang năng lượng cao. Con số...