Blog

Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Lá Bài The Sun Trong Bộ Bài Tarot

Rực rỡ, tỏa sáng, ấm áp…Có quá nhiều từ ngữ để diễn tả ánh sáng...

Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Lá Bài The Moon Trong Bộ Bài Tarot

Là lá bài được đánh số 18 trong bộ Ẩn chính (Major Arcana) là The...

The Tower Tarot | Ý Nghĩa, Thông Điệp Và Cách Giải Bài Trong Cuộc Sống

Nếu đang tìm hiểu về lá bài The Tower Tarot, muốn biết ý nghĩa của...

Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Lá Bài Justice Trong Bộ Bài Tarot

Trong bộ bài Tarot, lá bài nào cũng có một phong cách, phương thức khác...

GIẢI MÃ CHI TIẾT Ý NGHĨA LÁ BÀI THE WHEEL OF FORTUNE TRONG BỘ BÀI TAROT

Khi cuộc sống bắt đầu những guồng quay, sẽ có những điều bất ngờ, vận...

GIẢI MÃ CHI TIẾT Ý NGHĨA LÁ BÀI THE MAGICIAN TRONG BỘ BÀI TAROT

The Magician Tarot  là một trong những lá bài thuộc bộ Ẩn chính (Major Arcana) thường...